2003 YK108

2003YK108, 2000 CC108, 2000CC108, B6373, K00CA8C, K03YA8K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 YK108 (116373)
a 2.72039
e 0.09070
i / sin(i) 13.9284 / 0.24071
q 2.47365
Q 2.96712
ω 298.2681
Node 199.1614
m 91.0131
n 0.2197
Epoch 2460200.5
nobs 1030
nopp 18
Years observed 2000-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.720
ep 0.122
sin(ip) 0.248
Value Standard error
G 0.150
H 15.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7200 0.1217 0.2481 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot