2003 YJ147

2003YJ147, 2007 TY408, 2007TY408, K03YE7J, K07Te8Y, l4556

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 YJ147 (474556)
a 2.71094
e 0.24822
i / sin(i) 10.2351 / 0.17769
q 2.03803
Q 3.38384
ω 24.0158
Node 21.3460
m 177.7024
n 0.2208
Epoch 2460200.5
nobs 318
nopp 9
Years observed 2003-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.705
ep 0.188
sin(ip) 0.169
Value Standard error
G 0.150
H 16.790
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7047 0.1880 0.1690 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.79 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot