2003 YG128

2003YG128, 2009 BZ174, 2009BZ174, K03YC8G, K09BH4Z, Y8112

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 YG128 (348112)
a 2.77645
e 0.16631
i / sin(i) 11.6510 / 0.20195
q 2.31469
Q 3.23821
ω 106.4744
Node 332.1698
m 116.1439
n 0.2130
Epoch 2460200.5
nobs 277
nopp 11
Years observed 2002-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.775
ep 0.164
sin(ip) 0.217
Value Standard error
G 0.150
H 16.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7753 0.1642 0.2169 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot