2003 YD180

2003YD180, 2005 GC174, 2005GC174, G1454, K03YI0D, K05GH4C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 YD180 (161454)
a 2.22518
e 0.18356
i / sin(i) 3.9802 / 0.06941
q 1.81672
Q 2.63363
ω 234.8064
Node 96.3067
m 96.4184
n 0.2969
Epoch 2460200.5
nobs 489
nopp 14
Years observed 1999-2022
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.226
ep 0.128
sin(ip) 0.056
Value Standard error
G 0.150
H 16.980
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2256 0.1275 0.0555 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.98 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot