2003 WW137

2003WW137, 1999 XS222, 1999XS222, J99XM2S, K03WD7W, L1695

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 WW137 (211695)
a 2.56840
e 0.14546
i / sin(i) 8.6096 / 0.14970
q 2.19481
Q 2.94200
ω 304.4402
Node 68.2022
m 337.0996
n 0.2394
Epoch 2460200.5
nobs 926
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.569
ep 0.110
sin(ip) 0.133
Value Standard error
G 0.150
H 15.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5689 0.1095 0.1332 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot