2003 WT106

2003WT106, 2002 TQ240, 2002TQ240, B6052, K02TO0Q, K03WA6T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 WT106 (116052)
a 3.13298
e 0.20345
i / sin(i) 17.6679 / 0.30350
q 2.49558
Q 3.77038
ω 51.9419
Node 74.6574
m 201.5892
n 0.1777
Epoch 2460200.5
nobs 1001
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Tirela (1400)
 
ap 3.143
ep 0.202
sin(ip) 0.291
Value Standard error
G 0.150
H 14.660
Mass
D 4.49 0.140
pV 0.186 0.0122
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
1400 Tirela 612 Tirela 0.5300 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1433 0.2020 0.2914 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
4.17 0.211 0.211 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
4.74 0.187 0.187 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.150 0.0299 0.0299 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
0.194 0.0134 0.0134 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
14.66 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot