2003 WS160

2003WS160, 2007 VQ173, 2007VQ173, d3609, K03WG0S, K07VH3Q

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 WS160 (393609)
a 2.60871
e 0.03547
i / sin(i) 3.1399 / 0.05477
q 2.51618
Q 2.70124
ω 182.4089
Node 78.4681
m 54.0785
n 0.2339
Epoch 2460200.5
nobs 156
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.610
ep 0.069
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 17.530
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6097 0.0686 0.0358 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.53 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot