2003 UZ139

2003UZ139, 1998 QA110, 1998QA110, B5661, J98QB0A, K03UD9Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UZ139 (115661)
a 2.70572
e 0.11642
i / sin(i) 12.6421 / 0.21886
q 2.39073
Q 3.02072
ω 320.4500
Node 164.3104
m 81.8751
n 0.2215
Epoch 2460200.5
nobs 736
nopp 19
Years observed 1996-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.704
ep 0.155
sin(ip) 0.221
Value Standard error
G 0.150
H 15.680
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7043 0.1546 0.2208 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.68 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot