2003 UT220

2003UT220, 2009 UK108, 2009UK108, K03UM0T, K09UA8K, W6863

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UT220 (326863)
a 3.12232
e 0.01198
i / sin(i) 9.0289 / 0.15693
q 3.08490
Q 3.15973
ω 140.2306
Node 225.3878
m 230.0648
n 0.1786
Epoch 2460200.5
nobs 316
nopp 13
Years observed 1998-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.121
ep 0.012
sin(ip) 0.171
Value Standard error
G 0.150
H 16.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1211 0.0116 0.1706 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot