2003 UM380

2003UM380, 2005 GK216, 2005GK216, K03Uc0M, K05GL6K, x5735

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UM380 (595735)
a 2.78711
e 0.32730
i / sin(i) 26.4722 / 0.44576
q 1.87490
Q 3.69933
ω 109.8504
Node 19.7037
m 20.6588
n 0.2118
Epoch 2460200.5
nobs 106
nopp 6
Years observed 2003-2023
rms 0.89
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.787
ep 0.283
sin(ip) 0.466
Value Standard error
G 0.150
H 17.470
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7868 0.2830 0.4662 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.47 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot