2003 UM364

2003UM364, 2010 CH241, 2010CH241, K03Ua4M, K10CO1H, W6880

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UM364 (326880)
a 3.16285
e 0.16023
i / sin(i) 18.0597 / 0.31001
q 2.65608
Q 3.66962
ω 109.4459
Node 184.0529
m 270.7301
n 0.1752
Epoch 2460200.5
nobs 369
nopp 14
Years observed 2001-2023
rms 0.64
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.165
ep 0.133
sin(ip) 0.317
Value Standard error
G 0.150
H 15.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1649 0.1328 0.3169 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot