2003 UM293

2003UM293, 2000 AC172, 2000AC172, B5882, K00AH2C, K03UT3M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UM293 (115882)
a 2.69771
e 0.10618
i / sin(i) 15.7274 / 0.27106
q 2.41126
Q 2.98415
ω 233.3551
Node 127.8288
m 197.9880
n 0.2224
Epoch 2460200.5
nobs 692
nopp 19
Years observed 1993-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.697
ep 0.065
sin(ip) 0.257
Value Standard error
G 0.150
H 15.510
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6972 0.0653 0.2568 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.51 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot