2003 UF388

2003UF388, 2016 NR113, 2016NR113, K03Uc8F, K16NB3R, w6530

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UF388 (586530)
a 2.74922
e 0.11646
i / sin(i) 7.4076 / 0.12893
q 2.42904
Q 3.06940
ω 258.4019
Node 115.2462
m 144.3791
n 0.2162
Epoch 2460200.5
nobs 68
nopp 6
Years observed 2003-2021
rms 0.34
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.749
ep 0.076
sin(ip) 0.111
Value Standard error
G 0.150
H 18.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7491 0.0756 0.1111 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot