2003 UF101

2003UF101, 2007 TD100, 2007TD100, K03UA1F, K07TA0D, Z7390

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UF101 (357390)
a 2.53444
e 0.21492
i / sin(i) 4.3623 / 0.07606
q 1.98973
Q 3.07915
ω 225.1950
Node 166.9502
m 331.3258
n 0.2443
Epoch 2460200.5
nobs 416
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.536
ep 0.165
sin(ip) 0.071
Value Standard error
G 0.150
H 17.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5359 0.1645 0.0706 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot