2003 UE406

2003UE406, 2002 GS147, 2002GS147, a0587, K02GE7S, K03Ue6E

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UE406 (360587)
a 2.38126
e 0.15863
i / sin(i) 7.2007 / 0.12535
q 2.00352
Q 2.75899
ω 236.2625
Node 51.9461
m 222.6850
n 0.2682
Epoch 2460200.5
nobs 265
nopp 13
Years observed 2002-2022
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.382
ep 0.140
sin(ip) 0.114
Value Standard error
G 0.150
H 17.090
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3822 0.1396 0.1144 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.09 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot