2003 UB350

2003UB350, 2006 DT131, 2006DT131, K03UZ0B, K06DD1T, W6878

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 UB350 (326878)
a 3.07923
e 0.05876
i / sin(i) 4.0499 / 0.07063
q 2.89830
Q 3.26016
ω 134.9334
Node 85.3973
m 37.9667
n 0.1824
Epoch 2460200.5
nobs 210
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.078
ep 0.087
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 16.490
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0779 0.0875 0.0497 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.49 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot