2003 SU311

2003SU311, 2005 EF288, 2005EF288, K03SV1U, K05ES8F, Y4689

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SU311 (344689)
a 2.65730
e 0.17777
i / sin(i) 3.2443 / 0.05659
q 2.18491
Q 3.12970
ω 251.3764
Node 205.9053
m 146.8038
n 0.2275
Epoch 2460200.5
nobs 194
nopp 11
Years observed 2003-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.658
ep 0.181
sin(ip) 0.067
Value Standard error
G 0.150
H 17.160
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6581 0.1815 0.0674 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.16 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot