2003 SS432

2003SS432, 2010 BF125, 2010BF125, a6665, K03Sh2S, K10BC5F

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SS432 (366665)
a 3.11576
e 0.14738
i / sin(i) 10.7901 / 0.18721
q 2.65656
Q 3.57496
ω 156.7873
Node 190.9810
m 233.8650
n 0.1792
Epoch 2460200.5
nobs 107
nopp 9
Years observed 2003-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.111
ep 0.126
sin(ip) 0.188
Value Standard error
G 0.150
H 16.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1105 0.1261 0.1876 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot