2003 SQ366

2003SQ366, 2012 TL197, 2012TL197, K03Sa6Q, K12TJ7L, l4490

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SQ366 (474490)
a 2.64897
e 0.12361
i / sin(i) 1.6081 / 0.02806
q 2.32153
Q 2.97640
ω 119.1247
Node 258.8130
m 210.3621
n 0.2286
Epoch 2460200.5
nobs 203
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.648
ep 0.084
sin(ip) 0.049
Value Standard error
G 0.150
H 17.300
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6481 0.0841 0.0489 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.30 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot