2003 SP293

2003SP293, 1999 VZ160, 1999VZ160, D3506, J99VG0Z, K03ST3P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SP293 (133506)
a 2.66854
e 0.07273
i / sin(i) 2.6669 / 0.04653
q 2.47446
Q 2.86263
ω 167.2411
Node 253.4892
m 163.0554
n 0.2261
Epoch 2460200.5
nobs 512
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.668
ep 0.062
sin(ip) 0.067
Value Standard error
G 0.150
H 16.270
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6681 0.0622 0.0668 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.27 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot