2003 SP156

2003SP156, 1999 VC158, 1999VC158, D3385, J99VF8C, K03SF6P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SP156 (133385)
a 2.63831
e 0.04122
i / sin(i) 1.3189 / 0.02302
q 2.52956
Q 2.74707
ω 111.9089
Node 277.0576
m 220.9708
n 0.2300
Epoch 2460200.5
nobs 606
nopp 17
Years observed 1999-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.638
ep 0.017
sin(ip) 0.042
Value Standard error
G 0.150
H 16.180
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6381 0.0171 0.0415 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.18 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot