2003 SN155

2003SN155, 2002 EX137, 2002EX137, E3672, K02ED7X, K03SF5N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SN155 (143672)
a 2.21919
e 0.15366
i / sin(i) 6.4108 / 0.11166
q 1.87819
Q 2.56018
ω 298.8967
Node 3.0203
m 69.2580
n 0.2981
Epoch 2460200.5
nobs 487
nopp 18
Years observed 1960-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.218
ep 0.097
sin(ip) 0.106
Value Standard error
G 0.150
H 17.040
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2183 0.0974 0.1064 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.04 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot