2003 SM203

2003SM203, 1999 VY183, 1999VY183, G3894, J99VI3Y, K03SK3M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SM203 (163894)
a 2.68861
e 0.04390
i / sin(i) 2.1265 / 0.03711
q 2.57059
Q 2.80663
ω 242.0331
Node 157.3871
m 153.3792
n 0.2236
Epoch 2460200.5
nobs 597
nopp 18
Years observed 1997-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.688
ep 0.025
sin(ip) 0.033
Value Standard error
G 0.150
H 16.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6882 0.0247 0.0332 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot