2003 SL335

2003SL335, 2008 YA135, 2008YA135, K03SX5L, K08YD5A, Y4692

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SL335 (344692)
a 2.73570
e 0.04354
i / sin(i) 5.8084 / 0.10120
q 2.61658
Q 2.85482
ω 304.2887
Node 101.0715
m 120.8549
n 0.2178
Epoch 2460200.5
nobs 170
nopp 12
Years observed 2003-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.736
ep 0.028
sin(ip) 0.082
Value Standard error
G 0.150
H 17.100
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7356 0.0281 0.0820 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.10 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot