2003 SK116

2003SK116, 1999 VX225, 1999VX225, J99VM5X, K03SB6K, Z4380

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SK116 (354380)
a 2.60018
e 0.32070
i / sin(i) 5.6766 / 0.09891
q 1.76630
Q 3.43405
ω 212.1519
Node 162.5880
m 269.0357
n 0.2351
Epoch 2460200.5
nobs 218
nopp 11
Years observed 1999-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.597
ep 0.274
sin(ip) 0.086
Value Standard error
G 0.150
H 17.580
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5967 0.2738 0.0864 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.58 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot