2003 SH123

2003SH123, 2007 RV251, 2007RV251, K03SC3H, K07RP1V, Z4382

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SH123 (354382)
a 2.52213
e 0.15136
i / sin(i) 3.8641 / 0.06739
q 2.14038
Q 2.90388
ω 70.8169
Node 312.5591
m 342.0795
n 0.2461
Epoch 2460200.5
nobs 308
nopp 12
Years observed 2003-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.522
ep 0.097
sin(ip) 0.083
Value Standard error
G 0.150
H 17.490
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5221 0.0974 0.0829 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.49 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot