2003 SF471

2003SF471, 2012 TH201, 2012TH201, K03Sl1F, K12TK1H, w6500

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SF471 (586500)
a 2.72829
e 0.12459
i / sin(i) 5.5881 / 0.09738
q 2.38837
Q 3.06820
ω 163.6090
Node 168.2319
m 186.0191
n 0.2187
Epoch 2460200.5
nobs 66
nopp 7
Years observed 2003-2021
rms 0.41
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.729
ep 0.093
sin(ip) 0.092
Value Standard error
G 0.150
H 18.090
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7288 0.0929 0.0923 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.09 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot