2003 SF340

2003SF340, 2009 UE113, 2009UE113, e5278, K03SY0F, K09UB3E

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SF340 (405278)
a 3.18604
e 0.19878
i / sin(i) 10.5556 / 0.18319
q 2.55271
Q 3.81937
ω 33.7495
Node 25.1956
m 145.8250
n 0.1733
Epoch 2460200.5
nobs 179
nopp 8
Years observed 2003-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.171
ep 0.191
sin(ip) 0.179
Value Standard error
G 0.150
H 16.560
Mass
D 3.40 0.200
pV 0.042 0.0085
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1709 0.1907 0.1790 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
3.40 0.200 0.200 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.042 0.0085 0.0085 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.56 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot