2003 SA376

2003SA376, ~02X9, 2014 WX328, 2014WX328, K03Sb6A, K14WW8X

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SA376 (629743)
a 3.00379
e 0.01663
i / sin(i) 10.4518 / 0.18141
q 2.95384
Q 3.05373
ω 230.0912
Node 178.0773
m 253.9558
n 0.1893
Epoch 2460200.5
nobs 243
nopp 14
Years observed 2001-2022
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.005
ep 0.023
sin(ip) 0.180
Value Standard error
G 0.150
H 16.480
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0053 0.0227 0.1799 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.48 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot