2003 SA199

2003SA199, 2004 XN104, 2004XN104, D3428, K03SJ9A, K04XA4N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 SA199 (133428)
a 3.36677
e 0.09014
i / sin(i) 7.0621 / 0.12295
q 3.06327
Q 3.67026
ω 267.8557
Node 311.4370
m 243.1047
n 0.1595
Epoch 2460200.5
nobs 1175
nopp 21
Years observed 1998-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.369
ep 0.120
sin(ip) 0.146
Value Standard error
G 0.150
H 14.280
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.3694 0.1196 0.1457 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
14.28 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot