2002 VO138

2002VO138, 2005 QW161, 2005QW161, K02VD8O, K05QG1W, Y7904

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 VO138 (347904)
a 2.22769
e 0.16620
i / sin(i) 7.4067 / 0.12891
q 1.85745
Q 2.59793
ω 358.8198
Node 9.2451
m 129.7458
n 0.2964
Epoch 2460200.5
nobs 161
nopp 9
Years observed 2002-2023
rms 0.84
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.228
ep 0.125
sin(ip) 0.120
Value Standard error
G 0.150
H 18.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2278 0.1246 0.1205 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot