2002 VB119

2002VB119, 1998 SJ157, 1998SJ157, E7202, J98SF7J, K02VB9B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 VB119 (147202)
a 2.38525
e 0.08833
i / sin(i) 7.1442 / 0.12437
q 2.17455
Q 2.59594
ω 58.3309
Node 26.1831
m 215.8309
n 0.2675
Epoch 2460200.5
nobs 770
nopp 15
Years observed 1998-2022
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.386
ep 0.101
sin(ip) 0.118
Value Standard error
G 0.150
H 16.320
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3858 0.1005 0.1177 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot