2002 TZ151

2002TZ151, ~02Us, 2007 RZ44, 2007RZ44, K02TF1Z, K07R44Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 TZ151 (629602)
a 2.98022
e 0.07268
i / sin(i) 11.5792 / 0.20072
q 2.76362
Q 3.19682
ω 200.8198
Node 196.6214
m 5.2407
n 0.1916
Epoch 2460200.5
nobs 207
nopp 13
Years observed 2002-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.978
ep 0.045
sin(ip) 0.205
Value Standard error
G 0.150
H 16.680
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9778 0.0449 0.2046 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.68 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot