2002 TW278

2002TW278, 2011 UJ272, 2011UJ272, a3374, K02TR8W, K11UR2J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 TW278 (363374)
a 2.78422
e 0.13890
i / sin(i) 11.3210 / 0.19631
q 2.39749
Q 3.17094
ω 152.6809
Node 220.5299
m 193.9804
n 0.2122
Epoch 2460200.5
nobs 286
nopp 12
Years observed 2002-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.783
ep 0.120
sin(ip) 0.206
Value Standard error
G 0.150
H 16.510
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7828 0.1198 0.2063 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.51 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot