2002 TJ176

2002TJ176, 2004 CV102, 2004CV102, G9975, K02TH6J, K04CA2V

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 TJ176 (169975)
a 2.63489
e 0.20385
i / sin(i) 11.6525 / 0.20198
q 2.09778
Q 3.17200
ω 133.1691
Node 290.4644
m 270.4038
n 0.2304
Epoch 2460200.5
nobs 794
nopp 14
Years observed 1998-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.637
ep 0.195
sin(ip) 0.219
Value Standard error
G 0.150
H 15.800
Mass
D 4.57 0.268
pV 0.052 0.0100
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6366 0.1952 0.2188 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
4.53 0.275 0.275 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
5.27 1.201 1.201 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.033 0.0157 0.0157 Masiero 2017AJ....154..168M NEATM
0.065 0.0130 0.0130 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot