2002 TA294

2002TA294, 2008 CD181, 2008CD181, K02TT4A, K08CI1D, Z0934

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 TA294 (350934)
a 2.62551
e 0.12740
i / sin(i) 9.5929 / 0.16665
q 2.29103
Q 2.95999
ω 67.1359
Node 31.3638
m 265.1251
n 0.2317
Epoch 2460200.5
nobs 484
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.626
ep 0.138
sin(ip) 0.161
Value Standard error
G 0.150
H 16.370
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6256 0.1379 0.1614 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.37 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot