2002 RW113

2002RW113, 2003 YR137, 2003YR137, E2268, K02RB3W, K03YD7R

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 RW113 (142268)
a 2.44830
e 0.04093
i / sin(i) 5.0949 / 0.08881
q 2.34809
Q 2.54852
ω 94.5308
Node 329.4593
m 98.2569
n 0.2573
Epoch 2460200.5
nobs 681
nopp 17
Years observed 1960-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.448
ep 0.047
sin(ip) 0.097
Value Standard error
G 0.150
H 16.350
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4482 0.0472 0.0968 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.35 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot