2002 RU198

2002RU198, 2009 SJ278, 2009SJ278, h4150, K02RJ8U, K09SR8J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 RU198 (434150)
a 2.28621
e 0.17439
i / sin(i) 5.4764 / 0.09544
q 1.88751
Q 2.68492
ω 168.6721
Node 161.7613
m 42.6540
n 0.2851
Epoch 2460200.5
nobs 130
nopp 11
Years observed 2002-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.286
ep 0.127
sin(ip) 0.093
Value Standard error
G 0.150
H 18.310
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2856 0.1269 0.0927 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.31 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot