2002 RS279

2002RS279, 2006 HH126, 2006HH126, a8391, K02RR9S, K06HC6H

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 RS279 (368391)
a 3.13282
e 0.10193
i / sin(i) 1.4662 / 0.02559
q 2.81350
Q 3.45213
ω 213.4534
Node 155.6548
m 273.4261
n 0.1777
Epoch 2460200.5
nobs 129
nopp 13
Years observed 2002-2022
rms 0.89
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.130
ep 0.078
sin(ip) 0.023
Value Standard error
G 0.150
H 16.760
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1298 0.0781 0.0226 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot