2002 RQ252

2002RQ252, 2016 CF259, 2016CF259, K02RP2Q, k1480, K16CP9F

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 RQ252 (461480)
a 2.39521
e 0.07404
i / sin(i) 8.8886 / 0.15452
q 2.21787
Q 2.57255
ω 312.4256
Node 346.4440
m 278.3478
n 0.2659
Epoch 2460200.5
nobs 193
nopp 13
Years observed 1991-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.395
ep 0.052
sin(ip) 0.157
Value Standard error
G 0.150
H 17.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3950 0.0516 0.1569 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot