2002 RN280

2002RN280, 2009 SU329, 2009SU329, h4152, K02RS0N, K09SW9U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 RN280 (434152)
a 2.30019
e 0.14867
i / sin(i) 5.3994 / 0.09410
q 1.95822
Q 2.64216
ω 207.4892
Node 202.0589
m 319.9138
n 0.2825
Epoch 2460200.5
nobs 193
nopp 9
Years observed 2002-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.300
ep 0.141
sin(ip) 0.102
Value Standard error
G 0.150
H 17.470
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3003 0.1408 0.1022 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.47 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot