2002 RG264

2002RG264, 2005 JT160, 2005JT160, K02RQ4G, K05JG0T, L8166

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 RG264 (218166)
a 2.30961
e 0.20945
i / sin(i) 2.4775 / 0.04323
q 1.82586
Q 2.79336
ω 19.5508
Node 273.5647
m 36.3774
n 0.2808
Epoch 2460200.5
nobs 344
nopp 16
Years observed 2001-2023
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.309
ep 0.186
sin(ip) 0.060
Value Standard error
G 0.150
H 17.480
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3092 0.1859 0.0605 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.48 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot