2002 RG261

2002RG261, 2007 TR325, 2007TR325, K02RQ1G, K07TW5R, Z0912

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 RG261 (350912)
a 2.78212
e 0.11061
i / sin(i) 4.1143 / 0.07175
q 2.47440
Q 3.08984
ω 155.6880
Node 278.0573
m 120.9652
n 0.2124
Epoch 2460200.5
nobs 224
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.781
ep 0.104
sin(ip) 0.090
Value Standard error
G 0.150
H 16.950
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7811 0.1042 0.0898 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.95 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot