2002 QV63

2002QV63, ~02TX, 2016 CT139, 2016CT139, K02Q63V, K16CD9T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 QV63 (629519)
a 2.53404
e 0.20476
i / sin(i) 6.3367 / 0.11037
q 2.01516
Q 3.05292
ω 27.8630
Node 22.9023
m 18.4982
n 0.2443
Epoch 2460200.5
nobs 205
nopp 12
Years observed 2002-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.533
ep 0.173
sin(ip) 0.107
Value Standard error
G 0.150
H 17.100
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5332 0.1730 0.1065 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.10 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot