2002 PV147

2002PV147, 2000 ES175, 2000ES175, K00EH5S, K02PE7V, N0434

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 PV147 (230434)
a 2.94993
e 0.13774
i / sin(i) 5.9757 / 0.10411
q 2.54360
Q 3.35626
ω 358.9977
Node 335.4960
m 50.2456
n 0.1945
Epoch 2460200.5
nobs 375
nopp 17
Years observed 2000-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.947
ep 0.111
sin(ip) 0.115
Value Standard error
G 0.150
H 15.870
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9469 0.1110 0.1148 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.87 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot