2002 PU194

2002PU194, ~02TM, 2008 SC42, 2008SC42, K02PJ4U, K08S42C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 PU194 (629508)
a 3.17575
e 0.17059
i / sin(i) 0.3165 / 0.00552
q 2.63399
Q 3.71750
ω 158.2665
Node 194.3267
m 237.4217
n 0.1742
Epoch 2460200.5
nobs 120
nopp 13
Years observed 1991-2023
rms 0.89
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.165
ep 0.153
sin(ip) 0.024
Value Standard error
G 0.150
H 16.720
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1646 0.1532 0.0236 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.72 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot