2002 PU127

2002PU127, 1999 XU149, 1999XU149, E7008, J99XE9U, K02PC7U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 PU127 (147008)
a 2.28527
e 0.19411
i / sin(i) 2.8991 / 0.05058
q 1.84168
Q 2.72887
ω 250.4425
Node 70.1737
m 39.5467
n 0.2853
Epoch 2460200.5
nobs 430
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.285
ep 0.152
sin(ip) 0.037
Value Standard error
G 0.150
H 17.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2847 0.1520 0.0375 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot