2002 PT185

2002PT185, ~02TK, 2013 WZ51, 2013WZ51, K02PI5T, K13W51Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 PT185 (629506)
a 2.94871
e 0.14762
i / sin(i) 8.9264 / 0.15517
q 2.51342
Q 3.38401
ω 25.5226
Node 330.3505
m 31.2797
n 0.1946
Epoch 2460200.5
nobs 133
nopp 12
Years observed 2002-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.947
ep 0.112
sin(ip) 0.166
Value Standard error
G 0.150
H 16.870
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9474 0.1124 0.1659 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.87 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot