2002 PC154

2002PC154, 2015 FO392, 2015FO392, K02PF4C, K15Fd2O, u7775

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 PC154 (567775)
a 2.80029
e 0.10264
i / sin(i) 5.9443 / 0.10356
q 2.51288
Q 3.08769
ω 23.4818
Node 136.8397
m 321.7990
n 0.2103
Epoch 2460200.5
nobs 73
nopp 7
Years observed 2002-2022
rms 0.38
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.801
ep 0.141
sin(ip) 0.089
Value Standard error
G 0.150
H 17.610
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8010 0.1407 0.0889 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.61 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot