2002 JD114

2002JD114, 2003 UN250, 2003UN250, G9683, K02JB4D, K03UP0N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2002 JD114 (169683)
a 2.34288
e 0.13919
i / sin(i) 6.2071 / 0.10812
q 2.01677
Q 2.66899
ω 67.9563
Node 253.1950
m 264.7728
n 0.2748
Epoch 2460200.5
nobs 419
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.342
ep 0.100
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 16.880
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3424 0.0997 0.1235 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot